บริษัทเฟิรสท์คอนเซอร์วิสจำกัด
โทร 02-734-5297, 086-3127801, 089-6907886
  • th
  • โครงการขนาดใหญ่ในประเทศ
  • โครงการขนาดใหญ่ในประเทศ

โครงการขนาดใหญ่ในประเทศ


โครงการขนาดใหญ่ในประเทศ

:: โครงการระบบกันซึมขนาดใหญ่ในประเทศ ::
 

1. ยูบีซี 3 แอนด์ อีเอ็ม 2 : มูลค่ารวม 30 ล้านบาท
(งานระบบกันซึมชั้นไต้ดินชนิดพิเศษ สามารถกันความชื้น และไอแก๊สใต้ดินตลอดจน
บ่อน้ำดี บ่อน้ำเสีย สระว่ายน้ำ ห้องน้ำ รวมถึงหลังคาดาดฟ้าซึ่งเป็นระบบกันซึมชนิดโพลียูรีเทน)

 

ผู้รับเหมาหลัก บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ก่อสร้างอาคารยูบีซี 3 สูง 38 ชั้น พร้อมอาคารที่จอดรถ 6 ชั้น
และก่อสร้างชั้นใต้ดินอาคารอีเอ็ม 2 จำนวน 3 ชั้น

 

2. โครงการเซ็นทรัลเวิลดิ์ : มูลค่ารวม 100 ล้านบาท
 
  
 
  

งานซ่อมโครงสร้างคอนกรีตที่ถูกไฟไหม้
งานระบบกันรั่ว กันซึม กันความร้อน กันเสียงหลังคาMetal Sheet
งานระบบกันซึมชนิดโพลียูรีเทนหลังคาดาดคอนกรีตทั้งหมด
งานระบบกันซึมชนิดโพลียูรีเทนพื้นที่เปียกทั้งหมด
งานพื้นลานจอดรถชนิดโพลียูรีเทน

 

3. โครงการเซ็นเตอร์วัน อนุเสาวรีย์ : มูลค่ารวม 13 ล้านบาท
 
  

งานซ่อมคอนกรีตที่ถูกไฟไหม้
งานระบบกันซึมชนิดโพลียูรีเทนหลังคาดาดฟ้า

 

4. โครงการ อาคาร 60 ปีหลวงพ่อภาวนาวิสุทธิ และอาคารที่พักพระสงฆ์ : มูลค่ารวม 7 ล้านบาท
 

  


งานระบบกันซึมโพลียูรีเทนอาคารที่พักพระสงฆ์ 3,500 ตารางเมตร
งานระบบกันซึมและสะท้อนความร้อน อาคาร 60 ปี

 

5. โครงการ Paradise Park (เสรีเซ็นเตอร์) : มูลค่ารวม 12 ล้านบาท
 


งานรื้อถอน 45,000 ตารางเมตร
งานระบบกันซึมหลังคา และรอยต่ออาคาร

 

6. โครงการ ระบบบำบัดน้ำเสียบางซื่อ : มูลค่ารวม 19 ล้านบาท
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 

งานระบบกันซึมบ่อน้ำเสีย 120,000 ตารางเมตร
งานระบบกันซึมหลังคา 4,000 ตารางเมตร
 งานกันซึมผนังน้ำพุและบ่อน้ำพุ 5,000 ตารางเมตร

 

7. โครงการ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (ปตท.สำนักงานใหญ่) : มูลค่ารวม 10 ล้านบาท
บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน)
บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

 


งานระบบกันซึมชั้นใต้ดิน บ่อน้ำดี บ่อน้ำเสีย ห้องน้ำ บ่อน้ำพุ
งานระบบกันซึมโพลียูรีเทนหลังคาดาดฟ้า
งานระบบพื้นโพลียูรีเทน

 

8. โครงการ THE PANO CONDOMINIUM RAMAIII : มูลค่ารวม 15 ล้านบาท
บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 

งานระบบกันซึมชั้นใต้ บ่อน้ำดี บ่อน้ำเสีย ห้องน้ำ บ่อน้ำพุ หลังคาดาดฟ้า
งานซ่อมน้ำรั่วซึมโครงสร้างชั้นใต้ดิน

 

9. โครงการ เซ็นทรัลลาดพร้าว : มูลค่ารวม 30 ล้านบาท
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 

งานระบบกันซึมชนิดโพลียูรีเทนหลังคาดาดฟ้าคอนกรีต ทั้งหมด 7,000 ตารางเมตร
งานระบบกันซึม กันความร้อน กันเสียง หลังคาMetal Sheet 5,800 ตร.ม.
งานซ่อมน้ำรั่วซึมทั้งหมด
งานระบบพื้นอีพ๊อกซี่

 

10. โครงการเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ : มูลค่ารวม 7 ล้านบาท
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 

งานระบบกันซึมชนิดโพลียูรีเทนหลังคาดาดฟ้าคอนกรีตทั้งหมด 3,000 ตารางเมตร
งานพื้นอีพ๊อกซี่
งาน Joint รอยต่ออาคาร

 

11. โครงการเซ็นทรัลเชียงราย : มูลค่ารวม 6 ล้านบาท
Standard Performance Co., Ltd
 

งานระบบกันซึมชนิดโพลียูรีเทนหลังคาดาดฟ้าคอนกรีต
งานระบบกันซึมใต้ดิน บ่อน้ำดี บ่อน้ำเสีย ห้องน้ำ